Roda d’espais a Bastoneres

1a roda: Llum

2a roda: En construcció

3a roda: Joc de viure

5a roda: Espai Sonor

6a roda: Digui-digui

7a roda: Laboratori del món