Roda d’espais a Dracs

1a roda: Mirades

2a roda: Espai sonor

3a roda: Digui-digui

4a roda: Laboratori del món

5a roda: Espai de llum

6a roda: En construcció

7a roda: Joc de viure