Roda d’espais a Dracs

1a roda: Mirades

2a roda: Espai sonor

3a roda: Digui-digui

4a roda: Laboratori del món