Primera roda als Espais

Tabaleres: Digui-Digui

Dracs: Mirades

Cucaferes: En construcció

Castelleres: Joc de viure

Bastoneres: Espai de llum

Gegants: Laboratori del món