Roda d’espais a Castelleres

1a roda: Joc de viure

2a roda: Mirades

3a roda: Espai Sonor

5a roda: Laboratori del món

6a roda: Espai de llum

7a roda: En construcció