Roda d’espais a Gegants

1a roda: Laboratori del món

2a roda: Espai de llum

3a roda: En construcció

4a roda: Joc de viure

5a roda: Mirades

6a roda: Espai sonor

7a roda: Digui-digui