Xarxes per al Canvi

Des de l’any 2017 el Consorci d’Educació de Barcelona ha liderat el programa Xarxes per al Canvi amb l’objectiu d’impulsar la transformació educativa de la ciutat.

La finalitat és avançar cap un sistema educatiu equitatiu i de qualitat. Les xarxes com a context d’aprenentatge professional i entre iguals són una estratègia per impulsar aquesta orientació al canvi dels centres de Barcelona. L’acció de les xarxes es basa en la reflexió profunda sobre les pràctiques des dels marcs teòrics de la recerca actualitzada.

Avui a l’Escola acollim la trobada de la Xarxa per al Canvi: