AFA

Associació de Famílies d’Alumnes

AFA

Junta

L’AFA és l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Escola Costa i Llobera. La nostra funció bàsica és treballar, conjuntament amb la coordinació general i el professorat, en l’educació dels nostres fills i filles.

Els objectius de l’AFA són promoure la participació dels pares i mares en les activitats del centre, vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola i planificar activitats i serveis fora de l’horari lectiu.

Les Vocalies de l’AFA s’encarreguen de gestionar els diferents serveis: activitats extraescolars, transport, menjador, tardes de divendres, casal d’estiu, entre d’altres.

L’associació es regeix per la Junta Directiva, la Junta de l’AFA i l’Assemblea General.

Per contactar-hi cal fer-ho al correu afa@costaillobera.cat

Aquesta és la Junta Directiva de l’AFA que va ser escollida a l’Assemblea General celebrada el gener de 2022:

 • null

  Raül Perales
  President

 • null

  Laura Ricart
  Vicepresidenta

 • null

  Abraham de la Fuente
  Tresorer

 • null

  Alvaro Aytés
  Secretari

 • null

  Marcel Prunera
  Vocal

 • null

  Andrea Ulied
  Vocal

 • null

  Emma Riera
  Vocal

 • null

  Ferran Serra
  Vocal

 • null

  Daniel Quer
  Vocal

 • null

  Gisela Juanet
  Vocal

I ens organitzem de la següent manera:

Vocalies

Les vocalies són els grups de treball en què s’organitza l’AFA, si voleu participar d’alguna, no dubteu a contactar.

Serveis

En aquest apartat us informem d’altres serveis que oferim des de l’AFA.

Servei d'acollida

El servei d’acollida de matins està pensat per a aquelles famílies que han de deixar els seus fills/es a l’escola abans de l’horari lectiu, 8.30 h. El servei d’acollida de matins s’ofereix a tots els alumes de l’escola de les etapes d’Infantil fins a 6è de Primària. L’horari del servei comença a les 7.45 h i finalitza a les 8.30 h tots els dies, a excepció del dilluns que finalitza a les 9.00 h.

Tot i l’horari, l’entrada a l’acollida finalitza a les 8.15 h (o 8.45 h el dilluns) per poder donar una bona atenció a tots els infants. A aquestes hores es tancarà la porta d’accés i, a partir de llavors, l’entrada serà a l’hora i la porta que pertoqui a cada etapa. Agrairem que respecteu l’horari d’entrada que us indiquem per donar una atenció millor als infants, ja que amb les entrades esglaonades el ritme d’adaptació i les rutines es trenquen contínuament.

L’accés al servei d’acollida per a tots els nens i nenes serà per la porta d’Infantil de les «Escales del cel».

La ubicació de l’activitat serà la següent:

acollida d’infantil es farà a la classe d’El Parc.

acollida de 1r a 6è de Primària es realitzarà al menjador gran.

Funcionament
Rebrem i acompanyarem els infants fent que l’estona d’acollida sigui tranquil·la, ja que pensem que és una bona forma de començar el dia.

Si porten esmorzar de casa, se’l poden prendre en aquesta estona. Quan acabin, i també per als que no esmorzin, tindrem preparades activitats adequades a cada edat.

Preus
El pagament es tramitarà mitjançant un càrrec bancari, el dia 10 de cada mes, els mesos d’octubre a juliol (10 quotes). El preu estipulat del servei d’acollida de matins és el següent:

3 a 5 dies/setmana 22€/mes

2 dies/setmana 15€/ mes

1 dia /setmana 7,5 €/ mes

Us informem que, en cas de necessitar un ús esporàdic del servei d’acollida, cal que ho sol·liciteu amb 24 hores d’antelació per correu electrònic a: cristina@costaillobera.cat, indicant el nom, cognoms, la classe a la qual pertany i dia que necessita fer l’acollida puntual. El seu cost serà de 4€/dia.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions al Servei d’acollida s’han de fer del 30 al 5 de juliol de 2023 a través del programa informàtic de l’AFA: Ampasoft.

Un cop dins el programa heu d’escollir el curs 2023-2024 a la pestanya que trobareu a la part superior de la pantalla i, després, seguir el procediment habitual per seleccionar l’activitat.

Veureu les activitats següents:

Acollida dilluns (horari de 7.45 h a 9.00 h)

Acollida dimarts (horari de 7.45 h a 8.30 h)

Acollida dimecres (horari de 7.45 h a 8.30 h)

Acollida dijous (horari de 7.45 h a 8.30 h)

Acollida divendres (horari de 7.45 h a 8.30 h)

Atès que ens cal saber l’aforament de cada dia per organitzar els grups, cal que feu la inscripció de cada un dels dies de la setmana que voleu fer ús del servei (Exemple: si es vol fer ús de tots els dies, caldrà fer 5 inscripcions, una per a cada dia de la setmana).

Aquí us deixem el dossier d’acollida amb tota la informació anterior.

Servei d'extraescolars

Les vocalies són les encarregades d’organitzar i gestionar les activitats extraescolars.

Hem elaborat el Pla d’extraescolars 21-22 amb l’objectiu d’explicar-vos les mesures organitzatives i de seguretat que regiran les activitats d’aquest curs. Òbviament, aquest pla està viu i es modificarà en funció de les recomanacions i normatives que fixin les autoritats.

És important que els que tingueu fills i filles inscrits en alguna extraescolar llegiu amb atenció el document. A part de les mesures de seguretat establertes també us informem dels llocs on es du a terme cada activitat i per quina porta caldrà que recolliu les vostres filles i fills. 

Dos temes importants:

– És imprescindible, per poder participar de les activitats inscrites, que ens trameteu signada l’autorització responsable abans de començar l’activitat a secretaria.afa@costaillobera.cat.

– Per tal que puguem deixar marxar sols les nenes i nens cal que envieu, a cada vocalia, l’autorització signada. Cal enviar-la per correu a cada vocalia, en funció de l’activitat (en el model hi ha els correus)

Documents:

Dossier d’activitats extraescolars per al curs 2023-24

Pla d’organització extraescolars

Autorització per marxar sols/es – Extraescolars

Servei d'espai migdia

L’espai de migdia és un servei de l’AFA que forma part de l’educació integral o educació 360 de l’escola en tant que educació en el temps de lleure. Si voleu saber amb més detall com funciona el servei, visiteu la pàgina de l’Espai Migdia.

Servei de transport

El servei de transport escolar oferit a l’escola Costa i Llobera és un servei compartit amb les escoles Tàber i Dolors Monserdà-Santa Pau. La gestió del servei està coordinada per una comissió de membres de l’AFA de les tres escoles i la realitza l’empresa de transports Grand Lord Bus, SL.

Podeu consultar més informació relativa a aquest servei aquí.

Servei d'Ampasoft

Programa especial per a les famílies de l’escola.

Documentació

2018_06_26_estatuts_aprovats

Codi ètic de l’AFA

Documentació d’adhesió a l’AFA

La resta de documents de l’AFA estan en una zona “restringida” del web. Per accedir-hi cal posar usuari i contrassenya:

Notícies