Espais d’aprenentatge

Gegants, Tabaleres, Diables, Dracs, Castelleres, Cucaferes i Bastoneres

Els espais d’aprenentatge són espais gestionats per prendre decisions on els infants de diferents edats tenen la possibilitat de construir i compartir coneixements amb la resta de companys i companyes de l’escola. Aquesta interacció d’infants, promou que tots aprenguin els uns dels altres i fa que s’iniciï un nou procés d’ensenyament – aprenentatge. Aquesta metodologia fomenta que cada infant s’expressi en diferents llenguatges, escollint aquell on se sent més còmode.

Les sessions estan estructurades en tres moments:

  • El moment de trobada on es fa la presentació de les propostes de l’espai.
  • Passar a l’acció: És el moment on els nens i nenes lliurement experimenten, creen, juguen, expressen amb les diferents propostes
  • Recollida i posada en comú: Es realitza una rotllana de tancament i cada infant té l’oportunitat d’explicar la seva vivència.

Les propostes d’espais que oferim els infants són: natura, mirades, en construcció, laboratori del món, llum, joc de viure i digui-digui.