Pla Director del Parc del Castell de l’Oreneta

Des del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, amb el suport de la Direcció de Democràcia Activa, i el Departament de Participació d’Ecologia Urbana, van convidar a l’alumnat de la Comissió d’Escola verda i al Consell de delegades i delegats del Costa i Llobera per promoure el procés participatiu per a la redacció del Pla Director del Parc del Castell de l’Oreneta.
Els nens i nenes va fer un debat sobre la gestió i manteniment dels diferents usos del parc. Van fer aportacions molt interessants.