Experimentem!

Espai de laboratori del món

L’ambient de laboratori del món ofereix els infants l’oportunitat d’experimentar creant pròpies hipòtesis que després aprenen a conceptualitzar. Hem de deixar que siguin ells els que vagin descobrint les característiques i les qualitats dels elements de manera vivencial, mitjançant l’observació i duent a terme exploracions, i així iniciar-los en el mètode científic.

Espais d’aprenentatge